مقالات

واکسیناسیون طیور

واكسيناسيون صحيح همواره به عنوان يكي از اجزاي اساسي يك برنامه مديريتي موفق در گلههاي طيور مورد توجه بـوده است. برنامه هاي پيشگيري كننده موثر نظير ايمن سازي گله ها، ساليانه صدها ميليون پرنده را در سراسـر جهـان در برابـر بسـياري از بيماري هاي واگير دار و كشنده محافظت نموده و باعث بهبود وضعيت سلامت گله و كارايي توليد آن شده است.

واكسن ها در طيور معمولا به سه صورت ارائه ميشوند:

 واكسنهاي تخفيف حدت يافته(زنده)

واكسن هاي غير فعـال(كشـته)

واكسن هاي نو تركيب.

 واكسن هاي زنده دسته اي از واكسن ها هستند كه از نظر طبيعي يا ژنتيكـي بـه فرم هـاي خفيـف تـر سـويه هـاي بيماريزاي موجود در فارم تغيير يافته اند. واكسن هاي غير فعال شامل ويروسها يا باكتري هايي هستند كـه در طـي پروسـه توليـد غيـر فعال شده و معمولا براي تجويز به صورت تزريقي طراحي و محاسبه شدهاند.واكسن هاي نوتركيب با استفاده از ويروس يـا بـاكتري زنده به عنوان حامل به منظور انتقال ژن ناقل آنتي ژن محافظت كننده يك عامل بيماريزاي دوم كـه ايمنيـت بـراي آن، مـورد نظـر است، ساخته ميشود.

روش های واکسیناسیون درطیور

اسپری ، آشامیدنی(آبخوری ها)، تزریقی( گردن و بال و پا)، چشمی(قطره ی چشمی یا بینی)

نکات قابل توجه در واکسیناسیون:

خون گیری قبل و یا بعد از واکسن در مورد بیماری یا تیتر واکسن
 در مورد واکسن اطلاعاتی از قبیل ، میزان عملکرد واکسن، درست یا غلط بودن نحوه ي واکسیناسیون، تفریق بیماری از واکسن،و برنامه ریزی  برای واکسیناسیون مورد نیاز است.
در اولین قدم باید بدانیم  بعضی اوقات برای برنامه ریزی برای  واکسیناسیون جوجه يکروزه و بررسی عملکرد واکسن ها و یا بررسی وضعیت بیماری در گله است نیاز به نمونه گیری می باشد ،که هریک از این موارد، شرایط متفاوتی را به خصوص در نحوه و زمان و تعداد نمونه گیری ایجاد میکند .
چنانچه بخواهیم برای گله از ابتدای ورود برنامه ریزی واکسیناسیون انجام دهیم لازم است تا بین یک تا سه روزگي تعدادی جوجه سالم و سرحال (به ازای هر هزار قطعه یک جوجه )به آزمایشگاه ارسال کنیم.

چنانچه میخواهیم از وضعیت واکسیناسیون خود و داشتن تیتر مناسب در گله باخبر شویم باید برای ارسال نمونه خون  حداقل هفت تا هشت روز از آخرین واکسن مورد نظر گذشته باشد تا بتوانیم حداکثر عملکرد واکسن در گله را با این آزمایش برآورد کنیم.
 
چنانچه قصد ما بررسی بیماری در گله است باید از جوجه های بیمار و درگیر و حتی در حال مرگ نمونه گیری و به آزمایشگاه ارسال کنیم.

چنانچه ميخاهيم برای واکسن بعدی تصمیم گیری کنیم بهتر است جواب دو آزمایش به فاصله چند روز را با هم مقایسه کنیم تا به روند تیتر در گله آگاهی پیدا کرده بتوانیم تصمیم درست را بگیریم.

واکسیناسیون جوجه‌های یکروزه موجود در جعبه به صورت اسپری

واکسیناسیون در خنکترین وقت روز انجام شود.
جعبه‌ها به ردیف چیده شوند.
هیترها و دستگاه تهویه خاموش شوند.
با وارد کردن ضربه آهسته به جعبه‌ها ، جوجه‌ها را بیدار کنید.
اسپری را از فاصله 30-20 سانتی متری بالاتر از سطح جوجه‌ها انجام دهیدافشاندن مجدد نیز انجام شود.
پس از واکسیناسیون حداقل به مدت پانزده دقیقه جوجه ها را در جعبه باقی بگذارید.

نکاتی در مورد واکسن به صورت اسپری در مرغداری ها:

1- قبل از اسپری کردن مرغداری باید در و پنجره های سالن را بسته و دستگاههای تهویه را خاموش نمود.
2- واکسن نباید در ارتفاع یک متری بالای سر طیور در هوا پاشیده شود.
3-  ماشین اسپری باید به آرامی حرکت داده شود تا واکسن به طور یکنواخت روی جوجه ها پاشیده شود.
4- مدت 15 دقیقه بعد از پاشیدن واکسن در هوا باید درها و پنجره های مرغداری بسته بماند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *